Přihlašování na nový ročník 2018 v plném proudu! Začínáme 24.září

Již nyní se můžeš hlásit do Organizátorksého kurzu Hnutí Brontosaurus v Brně pro rok 2018/2019, známého také pod zkratkou OHB 2018.

Kurz je jako každý rok spolufinancován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Přihlášku nalezneš na našich stránkách – Přihláška.